tarim

Tarım Hayvancılık

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde hayvanların soğuktan değil sıcaktan korunmasını sağlamak daha önemlidir. Çünkü sığırların vücut sıcaklıkları 38,5°C ile 39,1°C arasında değişkenlik gösterir. Yani insana göre daha yüksek vücut sıcaklıkları mevcunur. Hal böyle olunca gerekli ortam sıcaklıklarının ve nemin üstünde seyreden durumlarda hayvanlar sıcaklık stresi yaşamaya başlar. Bunun sonuncunda yaz aylarında işletmelerin karlılığı düşer. Sığırlarda ortam sıcaklığı 24-27 °C’nin üstüne çıkmaya başladığında sıcaklık stresi yaşanmaya başlar. Bu stres sonucunda hayvanlarda yaşanan yüksek solunum sayısı, yüksek vücut sıcaklığı, terleme, hareketlilikte azalma, düşük kaba yem alımı ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi olaylar sonucunda hayvanlarda et, süt ve üreme verimi düşer. Aynı zamanda hayvanlarda bazı hastalık ve rahatsızlıklar meydana gelir. Hayvanların sıcaklık stresi yaşamasını engellemek için rüzgarın olmadığı veya yetersiz kaldığı durumlarda hayvanların yaşadığı ortamların serinletilmesi, havalandırılması ve derin altlıklı ahırlarda gübrenin kurutulması için helikopter Ip fan sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Özellikle hayvanların et ve süt verimini arttırmak, gübre nedeniyle oluşan ayak, Tırnak ve meme hastalıklarını önlemek amacıyla Remair HVLS Tip Helikopter Tavan Fanı; tarım ve hayvancılık sektöründe, tüm küçükbaş ve büyükbaş hayvan işletmelerinde, açık ve kapalı besi çiftliklerinde önemli ölçüde kullanılmaktadır.
 

Loading