Fabrika / Endüstri

Üretim tesislerinde sıkça gözlemlenen sıcaklık artışlarına istinaden, taze havanın geniş alanlarda sirküle edildiği temiz bir hava akışı sağlar. Fabrika, Depo, Üretim ve Uygulama Tesisleri, Montaj Sahaları vb. alanlarda sıkça tercih edilir.
Loading